Vekalet Taslağı Düzenleme Hizmetleri

Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekaletnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış va'di, vakıf senedi, evlilik anlaşması, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen vekaletnamelerin mutlaka yurtdışı Temsilciliklerimizce düzenlenmesi gerekir. Bu konular harici yetkilendirme vekaletnameleri yerel Noterlerce düzenlenebilir.

Vekalet Taslağı Düzenleme Hizmetleri

 

Bu nedenle, Türkiye’deki işlemleriniz için vekile vereceğiniz yetkilerin açıklanması, doğuracağı hak ve sorumluluklarla ilgili danışmanlık hizmeti almak ya da Kanada yerel noterliklerince veya Türkiye temsilciliklerince tasdiklenecek vekaletnamenin içerik metninin hazırlanması için bizden destek hizmeti alabilirsiniz.

 

* Danışmanımız Miray Pamuk aynı zamanda 2010 yılından beri T.C. Adalet Bakanlığı Noterlik Belgesine sahiptir.

Paylaş: