Çalışma İzinleri

Yabancılar için Geçici Çalışma İzni (TFWP): Yabancı çalıştırma imkanı Kanada Çalışma Bakanlığı’nın uyguladığı sıkı kurallara tabiidir. İşveren bünyesindeki istihdam açığını doldurma önceliğini Kanada vatandaşlarına ya da kalıcı oturum izni sahiplerine vermelidir. Buna rağmen aradığını işçiyi bulamazsa ve bunu kanıtlarsa Çalışma Bakanlığı’na başvurarak İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (LMIA) sonucunda alacağı izin belgesiyle yabanci işçi çalıştırabilir.


Bu çalışma izni işvereni belirli bir izindir. Yani işçi, bu belge ile sadece izni aldıran işveren ile çalışabilir. İşverenin değişmesi durumunda yeni çalışma izninie başvurmak zorundadır.

Çalışma İzinleri

 

Mezuniyet Sonrası Çalışma İzni (PGWP): Kanada'da belirli bir akademik, mesleki veya profesyonel eğitim kurumundan (Kolej ya da Üniversite), en az 8 ay süren bir programdan diploma/sertifika almaya hak kazananların başvurabileceği bir vize türüdür. Çalışma izni eğitim alınan süre ile orantılı olarak en fazla 3 yıllığına verilebilir. Bu izne sahip mezunlar istedikleri işveren ile çalışabilir, izni süresi içinde iş yeri değişikliği yapabilirler.

 

Açık Çalışma İzni (OWP): Çalışma ya da öğrenim izni onaylanmış kişilerin eşlerine yönelik olarak düzenlenen bir çalışma iznidir. Bu izne sahip eşler istedikleri işveren ve iş kolunda (yasaklı meslekler hariç) çalışabilirler. Öğrenim izinlerinde eşe bu iznin çıkabilmesi için öğrenim programının dil eğitim programı olmaması gerekmektedir.

 

Yukarıdaki 3 çalışma vizesi de en az 1 yıllık çalışmanın sonucunda bazı göçmenlik programlarına başvuru olanağı sağlamaktadır.

Paylaş: